KoPPIM

Daftar Akaun Ahli KoPPIM

Langkah Pendaftaran KoPPIM

Langkah Pendaftaran KoPPIM

Langkah 1 : Isi Borang Akaun KoPPIM

Layari : www.koppim.com.my/daftar

i) Klik di “Pendaftaran Anggota Baru”
ii) Semak Nombor Kad Pengenalan
iii) Bersetuju Dengan Terma & Syarat
iv) Lengkapkan Borang Permohonan & Hantar

Daftar Anggota Sekarang    Syarat Kelayakan

Langkah 2 : Bayaran

Bayaran Fi Pendaftaran & Syer Pertama
i) Fi Pendaftaran = RM30
ii) Caruman Modal Syer RM100
    Jumlah: RM130

Modal Syer: Minima RM100 – Maksima RM10,000
Unit Syer dalam gandaan RM100
RM100 = 1 Unit Syer
RM200 = 2 Unit Syer, dan seterusnya.

3 cara bayaran yang di terima:
a) Bayaran Online Melalui RaudhahPay.
b) Internet Banking -> Hantar Resit ke daftar@koppim.com.my
c) Bayaran di Mesin Deposit Tunai -> Hantar Resit ke daftar@koppim.com.my

Langkah 3 : Pengesahan Keanggotaan

 • Kelulusan dalam tempoh 7 hari bekerja
 • Dimaklumkan melalui emel berdaftar
 • Anggota hanya boleh Login ke dalam sistem (www.koppim.com.my/login) setelah keanggotaan diluluskan.

Syarat-Syarat Kelayakan Menjadi Anggota

A. KELAYAKAN

 1. Pemohon mestilah berumur 18 tahun ke atas dan warganegara Malaysia.
 2. Keanggotaan koperasi ini terbuka kepada pengguna beragama Islam di Malaysia sahaja
 3. Bukan seorang yang terhadapnya masih berkuatkuasa suatu sabitan bagi kesalahan yang boleh daftar, atau bankrap yang belum dilepaskan, atau tidak pernah dibuang daripada mana-mana koperasi dalam tempoh satu tahun.
 4. Tidak hilang upaya dari segi mental.
 5. Tidak dibenarkan untuk mengeluarkan syer (Saham) dalam tempoh 12 bulan pertama.

B. TEMPOH KELULUSAN

 1. Bagi permohonan yang telah lengkap diisi online serta dokumen yang diberikan,kelulusan adalah dalam masa seminggu atau 7 hari bekerja.
 2. Sekiranya pihak KOPPIM tidak menerima apa-apa dokumen dalam masa (4 Minggu) seperti dinyatakan, permohonan tersebut akan DIHAPUSKAN tanpa dimaklumkan.

Bayaran Yang Perlu Disertakan

1) Bayaran fi pendaftaran sebanyak RM 30.00 seumur hidup.
2) Bayaran / caruman penuh RM 100 untuk 1 (SATU) unit syer atau bayaran ansuran pertama syer anggota minima RM 100 sebulan.
3) Tidak dibenarkan untuk mengeluarkan syer dalam tempoh 12 bulan pertama.

 • Sekiranya anda telah bersetuju dengan syarat diatas, sila teruskan dengan KLIK SINI untuk daftar keahlian.