KoPPIM

Daftar Akaun Ahli KoPPIM

  • MAKLUMAT PENDAFTARAN ANGGOTA & BAYARAN

  • Jangan masukkan simbol “+”.
    Perlu masukkan “kod negara”
  • RM 0.00
    Yuran Daftar KoPPIM RM30 & Syer Pertama RM100

Bayaran Yang Perlu Disertakan

1) Bayaran fi pendaftaran sebanyak RM 30.00 seumur hidup.
2) Bayaran / caruman penuh RM 100 untuk 1 (SATU) unit syer atau bayaran ansuran pertama syer anggota minima RM 100 sebulan.
3) Tidak dibenarkan untuk mengeluarkan syer dalam tempoh 12 bulan pertama.