KoPPIM

Borang A :
Daftar Akaun Ahli KoPPIM

Langkah Pendaftaran KoPPIM

Langkah 1 : Daftar Akaun Ahli KoPPIM

Isi Borang A : Daftar Akaun.

Klik di bawah untuk terus ke borang.
Tujuan: Daftar akaun ahli (daftar username & password) untuk login ke sistem.

Syarat Kelayakan  Borang Daftar Akaun

Langkah 2 : Bayaran

Bayaran Fi Pendaftaran & Caruman Syer
i) Fi Pendaftaran = RM30
ii) Caruman Modal Syer RM100

RM100 Bersamaan 1 Unit Syer.

Anggota perlu mencarum minima RM100 selepas mendaftar, untuk peroleh 1 Unit Syer.

Unit Syer dalam gandaan RM100
RM100 = 1 Unit Syer
RM500 = 5 Unit Syer, dan seterusnya.

Caranya:
a) Setelah login ke dalam sistem, pilih menu “Akaun Syer” di sebelah kiri.
b) Klik pada menu “+ Tambah Syer”.
c) Masukkan jumlah syer yang ingin dicarum (minima amaun RM100) dan klik butang Teruskan Bayaran”.
Nota: Apabila anda klik pada butang “Teruskan Bayaran”, bayaran pendaftaran RM30 akan terus dicaj ke dalam akaun anda, beserta amaun syer yang dimasukkan.

Nota: Anggota boleh terus mencarum syer setiap bulan bagi mencapai sasaran syer RM10,000 dalam masa 10 tahun.
Sasaran pulangan dividen tahunan di antara 8% – 15%.

Langkah 3 : Daftar Keanggotaan

Isi Borang B : Daftar Keanggotaan
Borang online ini perlu dilengkapkan oleh anggota yang telah selesai langkah 1 & 2 di atas.

Ia akan dapat diakses secara online pada 12 Feb 2020 (Rabu).
Ia merupakan borang pendaftaran untuk memasukkan info lengkap anggota.

Langkah Pendaftaran KoPPIM

Langkah 1 : Daftar Akaun Ahli KoPPIM

Isi Borang A : Daftar Akaun.

Klik di bawah untuk terus ke borang.
Tujuan: Daftar akaun ahli (daftar username & password) untuk login ke sistem.

Syarat Kelayakan  Borang Daftar Akaun

Langkah 2 : Bayaran

Bayaran Fi Pendaftaran & Caruman Syer
i) Fi Pendaftaran = RM30
ii) Caruman Modal Syer RM500;
    Atau Caruman Minima RM 100 Sebulan.

RM500 Bersamaan 1 Unit Syer.
Anggota perlu mencarum minima RM500 selepas mendaftar, untuk peroleh 1 Unit Syer.

Unit Syer dalam gandaan RM500
RM500 = 1 Unit Syer
RM1,000 = 2 Unit Syer, dan seterusnya.

Caranya:
a) Setelah login ke dalam sistem, pilih menu “Akaun Syer” di sebelah kiri.
b) Klik pada menu “+ Tambah Syer”.
c) Masukkan jumlah syer yang ingin dicarum (minima amaun RM100) dan klik butang Teruskan Bayaran”.
Nota: Apabila anda klik pada butang “Teruskan Bayaran”, bayaran pendaftaran RM30 akan terus dicaj ke dalam akaun anda, beserta amaun syer yang dimasukkan.

Nota: Anggota boleh terus mencarum syer setiap bulan bagi mencapai sasaran syer RM10,000 dalam masa 10 tahun.
Sasaran pulangan dividen tahunan di antara 8% – 15%.

Langkah 3 : Daftar Keanggotaan

Isi Borang B : Daftar Keanggotaan
Borang online ini perlu dilengkapkan oleh anggota yang telah selesai langkah 1 & 2 di atas.

Ia akan dapat diakses secara online pada 12 Feb 2020 (Rabu).
Ia merupakan borang pendaftaran untuk memasukkan info lengkap anggota.

Syarat- Syarat Kelayakan Menjadi Anggota

1) Keanggotaan koperasi ini terbuka kepada pengguna beragama Islam di Malaysia sahaja.
2) Merupakan warganegara Malaysia.
3) Berumur 18 tahun dan keatas.
4) Bukan seorang yang terhadapnya masih berkuatkuasa suatu sabitan bagi kesalahan yang boleh daftar, atau bankrap yang belum dilepaskan, atau tidak pernah dibuang daripada mana-mana koperasi dalam tempoh satu tahun.
5) Tidak hilang upaya dari segi mental.

Bayaran Yang Perlu Disertakan

1) Bayaran fi pendaftaran sebanyak RM 30.00 seumur hidup.
2) Bayaran / caruman penuh RM 100 untuk 1 (SATU) unit syer atau bayaran ansuran pertama syer anggota minima RM 100 sebulan.
3) Tidak dibenarkan untuk mengeluarkan syer dalam tempoh 12 bulan pertama.

  • Sekiranya anda telah bersetuju dengan syarat diatas, sila teruskan dengan mengisi Borang A: Daftar Akaun Ahli KoPPIM dibawah.
  • Setelah selesai mendaftar akaun & melengkapkan bayaran (fi masuk & syer), anda akan dibawa ke Borang B: Daftar Keanggotaan
  • Nota: Borang B akan mula dapat diakses secara online bermula 12 Feb 2020 (Rabu)
  • Di dalam Borang B, anda perlu menyertakan :
    • SATU salinan kad pengenalan PEMOHON dan
    • SATU salinan kad pengenalan PEWARIS.
Pendaftaran Ahli Koperasi