KoPPIM

Daftar Akaun Ahli KoPPIM

Langkah 1 : Isi Borang Akaun KoPPIM

i) Klik di Button “Daftar Anggota Sekarang”
ii) Lengkapkan Borang Permohonan & Hantar Untuk Teruskan Ke Bayaran

Daftar Anggota Sekarang    Syarat Kelayakan

Langkah 2 : Bayaran

Bayaran Fi Pendaftaran & Syer Pertama
i) Fi Pendaftaran = RM30
ii) Caruman Modal Syer RM100
    Jumlah: RM130

Modal Syer:
Unit Syer dalam gandaan RM100
RM100 = 1 Unit Syer
RM200 = 2 Unit Syer, dan seterusnya.

Cara Bayaran
Terdapat 3 cara membuat pembayaran fi pendaftaran dan caruman modal syer:

PERTAMA- Melalui kaedah bayaran online FPX, Kad Kredit atau Kad Debit (Raudhah Pay)
KEDUA- Bayaran melalui ‘Internet Banking Transfer’ – ikuti langkah di bawah
KETIGA- Bayaran di mesin deposit tunai – ikuti langkah di bawah

Untuk Kaedah KEDUA & KETIGA:-

a-Bayaran boleh dilakukan ke akaun bank KoPPIM berikut:
NAMA AKAUN : Koperasi Pembangunan Pengguna Islam Malaysia Berhad
BANK : BANK ISLAM
NOMBOR AKAUN : 12261010013350

b-Setelah selesai pembayaran, emelkan info berikut ke daftar@koppim.com.my:
-Nama Penuh
-No Kad Pengenalan
-Salinan Slip Pembayaran

Langkah 3 : Pengesahan Keanggotaan

  • Kelulusan dalam tempoh 7 hari bekerja
  • Kelulusan akan dimaklumkan melalui emel berdaftar
  • Anggota hanya dibenarkan Login ke dalam sistem setelah keanggotaan diluluskan.

Syarat-Syarat Kelayakan Menjadi Anggota

A. KELAYAKAN

  1. Pemohon mestilah berumur 18 tahun ke atas dan warganegara Malaysia.
  2. Keanggotaan koperasi ini terbuka kepada pengguna beragama Islam di Malaysia sahaja
  3. Bukan seorang yang terhadapnya masih berkuatkuasa suatu sabitan bagi kesalahan yang boleh daftar, atau bankrap yang belum dilepaskan, atau tidak pernah dibuang daripada mana-mana koperasi dalam tempoh satu tahun.
  4. Tidak hilang upaya dari segi mental.
  5. Tidak dibenarkan untuk mengeluarkan syer (Saham) dalam tempoh 12 bulan pertama.

B. TEMPOH KELULUSAN

  1. Bagi permohonan yang telah lengkap diisi online serta dokumen yang diberikan,kelulusan adalah dalam masa seminggu atau 7 hari bekerja.
  2. Sekiranya pihak KOPPIM tidak menerima apa-apa dokumen dalam masa (4 Minggu) seperti dinyatakan, permohonan tersebut akan DIHAPUSKAN tanpa dimaklumkan.

Bayaran Yang Perlu Disertakan

1) Bayaran fi pendaftaran sebanyak RM 30.00 seumur hidup.
2) Bayaran / caruman penuh RM 100 untuk 1 (SATU) unit syer atau bayaran ansuran pertama syer anggota minima RM 100 sebulan.
3) Tidak dibenarkan untuk mengeluarkan syer dalam tempoh 12 bulan pertama.