KoPPIM

Langkah Pendaftaran
KoPPIM

Diasaskan oleh Persatuan Pengguna Islam Malaysia(PPIM). Matlamatnya adalah untuk menyatukan kuasa pengguna Islam Malaysia dalam membina teras kekuatan ekonomi.

A- Cara Mendaftar

Langkah 1 - Daftar Akaun Ahli KoPPIM

Isi Borang A : Daftar Akaun.
Tujuan: Daftar akaun ahli (daftar username & password) untuk login ke sistem.

2.  Klik pada butang ‘Syarat Kelayakan’ untuk membaca Syarat- Syarat Kelayakan Menjadi Anggota KoPPIM.

3.  Klik pada butang ‘Borang Daftar Akaun’ sekiranya anda bersetuju untuk meneruskan pendaftaran.

4.  Sekiranya anda telah bersetuju dengan terma yang ditetapkan, teruskan mengisi butiran-butiran yang diperlukan di dalam Borang A. Semua butiran adalah WAJIB diisi.

5.  Tandakan ‘tick’ di bahagian ini

6.  Klik butang ‘Daftar’ apabila selesai.

Nota: Sebelum klik butang ‘Daftar’, sila pastikan anda menyimpan ‘Username’ dan ‘Password’ anda supaya tidak hilang atau lupa.

7.  Anda akan dibawa ke skrin ini bagi menandakan pendaftaran akaun telah berjaya. Nombor Ahli KoPPIM anda juga akan dipaparkan di sini.

8. Sekiranya skrin seperti diatas tidak muncul, sila skrol ke bawah untuk menyemak kembali butiran anda yang kemungkinan salah dan tidak lengkap.

Nota: Harap maklum bahawa keahlian KoPPIM hanya akan diluluskan setelah bayaran yuran ahli dan caruman syer diselesaikan.

Teruskan ke langkah 2

9.  Satu salinan rekod pendaftaran telah dihantar ke emel yang telah anda  daftarkan. Sila semak emel anda. Anda akan menerima emel bertajuk ‘Welcome to KoPPIM’ seperti gambarajah ini.

10.  Menu ‘Akaun Saya’ dan ‘Affiliate’ hanya akan muncul jika pembukaan akaun anda berjaya.

Langkah 2 - Bayaran KoPPIM

Bayaran Fi Pendaftaran & Caruman Syer
i) Fi Pendaftaran = RM30
ii) Caruman Modal Syer RM100

RM100 Bersamaan 1 Unit Syer.
Anggota perlu mencarum minima RM100 selepas mendaftar, untuk peroleh 1 Unit Syer.

Unit Syer dalam gandaan RM100
RM100 = 1 Unit Syer
RM500 = 5 Unit Syer, dan seterusnya.

Nota: Anggota boleh terus mencarum syer setiap bulan bagi mencapai sasaran syer RM10,000 dalam masa 10 tahun.
Sasaran pulangan dividen tahunan di antara 8% – 15%.

1.  Pilih menu “Akaun Syer(KoPPIM)” di sebelah kanan untuk membeli, menambah atau menyemak syer terkini

Cara Bayaran:

2.  Sila klik pada ‘Tambah Syer’

3.  Masukkan Jumlah Pembelian Syer. Amount minima setiap transaksi adalah RM100.00.

4.  Klik ‘Teruskan Bayaran

5.  Lengkapkan butiran-butiran yang diperlukan. *Semua butitan adalah WAJIB untuk diisi*

6.  Pastikan amaun yang betul. Kuantiti pembelian syer 1 = RM 100 dan Yuran keahlian = RM 30

7.  Klik butang ‘Place Order’ untuk membuat pembayaran

8.  Sila pastikan amaun yang betul sebelum membayar

9.  Sila pilih kaedah pembayaran

10.  Klik butang ‘PROCEED’ untuk melengkapkan pembayaran.

11.  Setelah proses pembayaran lengkap, anda akan menerima notifikasi emel bertajuk : ‘Your KoPPIM | Koperasi Pembangunan Pengguna Islam Malaysia wallet transaction’ seperti gambarajah.

Langkah 3 : Daftar Keanggotaan

Isi Borang B : Daftar Keanggotaan
Borang online ini perlu dilengkapkan oleh anggota yang telah selesai langkah 1 & 2 di atas.

Ia merupakan borang pendaftaran untuk memasukkan info lengkap anggota.

1.  Sila klik butang menu Borang B

2.  Sila lengkapkan maklumat daftar keanggotaan anda.

3. Sila muat naik dokument pemohon di “Bahagian E”.

4. Sila klik di butang “select file” untuk memuat naik gambar kad pengenalan pemohon hadapan dan belakang.

5. Sila pilih gambar kad pengenalan pemohon bahagian depan dan belakang.

6. Sila klik di butang “open”.

7. Sila klik di butang “choose file” untuk memuat naik gambar kad pengenalan pewaris depan dan belakang.

8. Sila pilih gambar kad pengenalan pemohon bahagian belakang.

9. Sila klik di butang “open”.

10. Sila klik “saya bersetuju” di pengesahan pemohon.

11. Sila klik di butang “hantar borang”.

B – Cara “Login”

1.  Sila masuk ke https://www.koppim.com.my/

2.  Klik di butang ‘Login’

3.  Masukkan Nama Pengguna / Username yang telah didaftarkan

4.  Masukkan kata laluan

5.  Klik ‘Log Masuk’

6.  Apabila anda telah login ke dalam sistem, 2 Menu tambahan akan muncul di bahagian atas (header) website – iaitu Menu “Akaun Saya” dan Menu “Affiliate”.

Skrin seperti gambarajah dibawah akan terpapar bersama dengan menu ‘Akaun Saya dan ‘Affiliate’.

C- Tambah Syer

1.  Pilih menu “Akaun Syer(KoPPIM)” di sebelah kanan untuk membeli, menambah atau menyemak syer terkini

2.  Sila klik pada ‘Tambah Syer’

3.  Masukkan Jumlah Pembelian Syer. Amount minima setiap transaksi adalah RM100.00.

4.  Klik ‘Teruskan Bayaran’

5.  Lengkapkan butiran-butiran yang diperlukan. *Semua butitan adalah WAJIB untuk diisi*

6.  Klik butang ‘Place Order’ untuk membuat pembayaran

7.  Sila pastikan amaun dan kuantiti yang betul sebelum membayar

8.  Pilih cara bayaran anda samada melalui ‘Online Banking’ atau ‘Credit/Debit Card’

9.  Klik butang ‘PROCEED’ untuk meneruskan bayaran

D – Semak Syer

1.  Pilih menu “Akaun Syer(KoPPIM)” di sebelah kanan untuk membeli, menambah atau menyemak syer terkini

2.  Sila klik ‘Transaksi’

3.  Anda boleh menyemak butiran dan  jumlah syer terkini

E – Semak Info Akaun

1.  Klik di bahagian ‘Maklumat Akaun’ untuk menyemak maklumat akaun anda

2.  Anda hanya dibenarkan untuk menukar maklumat ‘Password’ sahaja dibahagian ini.

3.  Klik butang ‘Save Changes’ apabila selesai

4.  Skrin paparan seperti gambarajah akan terpapar sekiranya maklumat akaun terbaru anda berjaya dikemaskini

5.  Sebaliknya, sila semak kembali butiran password anda jika tidak berjaya